Jaarverslag 2021

DE KRACHT VAN SAMEN!

10 jaar Samenwerkende Zorgboeren Zuid

SZZ jaarverslag 2021

Open het jaarverslag

Voorwoord

10 jaar natuurlijk samen

Het is voorbij gevlogen, 10 jaar SZZ. Wat ben ik trots op onze zorgondernemers die zich elke dag met hart en ziel inzetten voor de cliënten. En wat is er veel gebeurd in 10 jaar tijd. SZZ en de zorgboeren zijn gegroeid en volwassen geworden, maar nog altijd een goed span.

Over de ‘Kracht van Samen’ kom je in dit jaarverslag alles te weten. Uiteraard zoomen we in op de kwaliteit van zorg, professionalisering en financiën. Maar bekijk ook zeker onze mooie interviewserie met persoonlijke verhalen.

SZZ heeft zich de afgelopen jaren een stevige positie weten te verwerven in de markt. Kleinschalige zorg in het groen heeft nog niets aan kracht ingeboet, zo blijkt uit onderzoek. Anno 2022 zijn we een professionele organisatie vol ondernemende, bevlogen en gepassioneerde mensen die de allerhoogste kwaliteit nastreven voor cliënten. De aandacht en betrokkenheid bij elkaar is groot.

Ook in de toekomst gaan we door met het verbeteren en ontwikkelen van onze dienstverlening. We gaan voor duurzame relaties met opdrachtgevers die het kwaliteitsdenken van onze zorgondernemers zien en waarderen. Er liggen de komende jaren volop kansen als het gaat om uitbreiding van de zorg, innovatie en samenwerking. En daar blijven we ons – samen met de zorgondernemers – met grote passie voor inzetten.

Op naar de volgende 10 jaar en veel leesplezier!

 

Maurice van Valkenburg, directeur-bestuurder SZZ

Interviews

Persoonlijke verhalen uit de dagelijkse praktijk

Conny van der Schriek

In een interview met Conny van der Schriek, SZZ-lid van het eerste uur, lees je meer over de begindagen van SZZ en hoe haar onderneming destijds een vliegende start maakte.

“Dankzij SZZ kon onze zorgboerderij groeien

Lees het interview

Eén van onze nieuwe leden, verpleegkundige Jacqueline van Gestel, heeft op 1 april 2022 de deuren van haar nieuwe dagbesteding geopend. Zij vertelt over haar unieke zorgproduct: dagbesteding voor mensen met Parkinson.

“Het lidmaatschap van SZZ heeft me al veel uitzoekwerk gescheeld”

 

Lees het interview

Floor van Limbeek van zorgboerderij De Bremberg legt uit hoe zij invulling geeft aan kwaliteit van zorg en hoe belangrijk een stabiel team is.

“Het liefst combineren we een maatschappelijk doel met iets wat onze deelnemers leuk vinden”

 

Lees het interview

Cliënt Alex vertelt over de vooruitgang die hij heeft geboekt en hoe de dagbesteding voor hem een mooie opstap is naar een baan in de groenvoorziening.

“Vroeger durfde ik geen gesprek te beginnen, nu vind ik het zelfs fijn om te praten”

 

Lees het interview

 

Eva Walraven van SZZ werpt een kritische blik op de gemeentelijke aanbestedingen en welke gevolgen dit heeft voor kleinschalige zorgaanbieders.

“Er gaat nu veel geld verloren dat beter aan de zorg besteed had kunnen worden”

Lees het interview

Ook komen Karin Pareren en Tineke Kreijgers van het CZ-Zorgkantoor aan het woord. Zij vertellen over hun samenwerking met SZZ en waarom ‘leren en verbeteren’ zo belangrijk is.

“We denken graag mee over manieren om Wlz-zorg mogelijk te maken”

Lees het interview

Bestuursadviseur Mark Nederhof vertelt over de veranderende rol van de Raad van Advies.

“Deze tijd vraagt om een sterkere positionering van de Raad van Advies”

Lees het interview

En tot slot lees je in een interview met Alfred Veltman en Rob Eggenhuizen hoe de Raad van Toezicht kijkt naar SZZ en naar de toekomst.

“Ondernemers ontzorgen en innoveren blijft belangrijk”

Lees het interview

Dit is SZZ

Samenwerkende Zorgboeren Zuid
SZZ is een samenwerkingsorganisatie die kleinschalige zorgondernemingen in het groen faciliteert bij het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg. SZZ behartigt hun belangen en monitort hun professionaliteit & kwaliteit. Elke zorgonderneming is uitgerust met een kwaliteitskeurmerk en voldoet aan strenge kwaliteitseisen. Verenigd binnen SZZ zijn onze zorgondernemers een betrouwbare partner voor gemeenten en zorgkantoren in Zuid-Nederland.

Feiten en cijfers per 31-12-2021

Hier werken wij

Zeeland
Brabant
Zuid-Gelderland
Noord-Limburg
Zuid-Hollandse eilanden

In opdracht van

92 gemeenten (Jeugdwet)
7 zorgkantoorregio’s CZ en VGZ (WlZ)
85 gemeenten (Wmo)

103 aangesloten zorgondernemers

in 2021

4088 unieke cliënten

2601 cliënten in zorg op 01-01-2021

2715 cliënten in zorg op 31-12-2021

17 medewerkers bij SZZ

14 fte

Financiers

Leeftijd cliënten (totaal 4088)

Zorgaanbod


Zorg overdag

Dagbesteding, begeleiding, behandeling, toeleiding naar werk, opvang school-dropouts.

 


Overnachten

Kleinschalig wonen, tijdelijk verblijf, logeren, respijtzorg.

 

Doelgroep en uitdagingen

Volwassenen en ouderen

Problemen: Geheugenproblemen, niet-aangeboren hersenletsel, dementie, ASS, verslaving, psychiatrische problemen, licht verstandelijke beperking.

Kinderen en jongeren

Problemen: Uitdagingen rond gedrag, hechting, ontwikkeling, school/leren, opvoeding & gezinssituatie.

 

Al onze facts op een rijtje? We hebben een printbare versie voor je gemaakt op A4 formaat.

 

Download de factsheet (pdf)

10-jarig jubileum

Een impressie van toen en nu

Begin 2010 komt staatssecretaris Bussemaker met de mededeling dat ze het Persoonsgebonden Budget (PGB) als financieringsvorm in de zorg terug wil dringen. Op zorgboerderijen werd tot die tijd voornamelijk zorg via PGB geleverd. De zorgboeren staan te popelen om bredere zorgfinancieringsmogelijkheden te krijgen. Zo kunnen zij veel beter aan de vraag van zorgvragers voldoen.

 

 

Brabanders en Zeeuwen

Op verzoek van een ZLTO-ondernemersgroep uit Noord-Brabant besluit de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) de mogelijkheden te onderzoeken voor het leveren van AWBZ-zorg. Al snel ontstaat een intensief project waaraan diverse zorgboerderijen meedoen. Vele vergaderingen volgen. CZ-zorgkantoor is enthousiast maar verzoekt de initiatiefnemers om ook aandacht te hebben voor een groep zorgboerderijen in Zeeland. Het zorgkantoor wenst daar een kwaliteitsimpuls en als de Zeeuwse zorgboerderijen bij het initiatief betrokken worden, dan kan dat zeker een contract opleveren. Een georganiseerde ontmoeting tussen de Brabanders en de Zeeuwen verloopt zeer positief en al snel worden ideeën en visies uitgewisseld. De Stichting Zorgboerderijen Zeeland wil opschalen en meegroeien naar een stevigere positie in het zorglandschap. De Brabanders en de Zeeuwen besluiten samen te werken onder de naam ‘Samenwerkende Zorgboeren Zuid’ (SZZ).

Eindelijk zorg in natura

Op een donkere novemberavond vindt de oprichtingsvergadering plaats op Edelhertenboerderij de Zonhoeve en worden de bestuurders benoemd. De nieuwe SZZ-organisatie is een feit. Met VGZ zijn nog wel wat verhelderende gesprekken nodig, maar op 1 januari 2012 wordt een, door 42 zorgboerderijen gekoesterde wens, werkelijkheid. De zorgondernemers mogen – via contracten met CZ en VGZ – eindelijk AWBZ-zorg in natura leveren. In het hele werkgebied van ZLTO is de afhankelijkheid van PGB-financiering afgenomen. In 2012 wordt dan ook de intentie tot samenwerking tussen ZLTO en SZZ met een handtekening beklonken.

 

Op 1 januari 2012 wordt een, door 42 zorgboerderijen gekoesterde wens, werkelijkheid.

Hoogtepunten in de tijd

2012
Oprichting SZZ met 42 betrokken leden
Start AWBZ-zorg in natura (dagbesteding)

2012
SZZ wint ZLTO-Initiatiefprijs

2013
Eerste zorgboerderij die ook AWBZ-verblijf biedt: ’t Ham in Veghel

2013
Voorbereiding transities, SZZ neemt deel aan gemeentelijke kwaliteitswerkgroepen

2014 
SZZ behaalt ISO 9001 keurmerk

2015
Aanpassing SZZ-organisatie: we gaan van 2 opdrachtgevers (CZ en VGZ) naar contracten met 100 gemeenten in het gehele werkgebied

2016 
Versterking medezeggenschap: oprichting cliëntpanel en start Raad van Advies

2017
SZZ-ondernemers verbinden zich aan het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg

2018 
SZZ-ondernemers kiezen voor ONS, een eenduidig zorgadministratiesysteem
Cliënten krijgen toegang tot hun eigen cliëntdossier

2021
Vanzelfsprekend – de monitor cliënttevredenheid en effectiviteit – wordt de ‘standaard’ voor alle SZZ-leden

2022
We vieren het 10-jarig bestaan met 106 SZZ-leden!

2012
Oprichting SZZ met 42 betrokken leden
Start AWBZ-zorg in natura (dagbesteding)

2012
SZZ wint ZLTO-Initiatiefprijs

2013
Eerste zorgboerderij die ook AWBZ-verblijf biedt: ’t Ham in Veghel

2013
Voorbereiding transities, SZZ neemt deel aan gemeentelijke kwaliteitswerkgroepen

2014 
SZZ behaalt ISO 9001 keurmerk

2015
Aanpassing SZZ-organisatie: we gaan van 2 opdrachtgevers (CZ en VGZ) naar contracten met 100 gemeenten in het gehele werkgebied

2016 
Versterking medezeggenschap: oprichting cliëntpanel en start Raad van Advies

2017
SZZ-ondernemers verbinden zich aan het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg

2018 
SZZ-ondernemers kiezen voor ONS, een eenduidig zorgadministratiesysteem
Cliënten krijgen toegang tot hun eigen cliëntdossier

2021
Vanzelfsprekend – de monitor cliënttevredenheid en effectiviteit – wordt de ‘standaard’ voor alle SZZ-leden

2022
We vieren het 10-jarig bestaan met 106 SZZ-leden!

“Dankzij SZZ kon onze zorgboerderij groeien.”

Conny van der Schriek, lid van het eerste uur

Conny van der Schriek is al lid sinds de start van SZZ. Ze kan zich nog goed herinneren hoe het er vóór die tijd aan toe ging. “Onze zorgboerderij was destijds aangesloten bij een grote zorgorganisatie. Onpersoonlijk, veel bureaucratie en lage tarieven. Het had niet lang geduurd of we waren daar wegbezuinigd.” De oprichting van SZZ kwam voor haar als een geschenk uit de hemel.

Lees verder

Jubileum SZZ

Het 10-jarig bestaan van SZZ werd feestelijk gevierd op 22 april 2022 met de aangesloten zorgondernemingen, rond de oude kapel van het Beukenhof in Biezenmortel.

Jubileum SZZ

Het 10-jarig bestaan van SZZ werd feestelijk gevierd op 22 april 2022 met de aangesloten zorgondernemingen, rond de oude kapel van het Beukenhof in Biezenmortel.

Symbool van kracht en groei

Deze prachtige boom staat symbool voor de krachtige samenwerking van alle zorgondernemers binnen SZZ. Hij is gemaakt door deelnemers van de timmerwerkplaats D’n Oerse Have ter gelegenheid van 10 jaar SZZ.

Symbool van kracht en groei

Deze prachtige boom staat symbool voor de krachtige samenwerking van alle zorgondernemers binnen SZZ. Hij is gemaakt door deelnemers van de timmerwerkplaats D’n Oerse Have ter gelegenheid van 10 jaar SZZ.

Zo voegen wij waarde toe

De kracht van kleinschalige zorg in het groen

Onze zorgondernemingen bieden een heilzame omgeving voor cliënten van jong tot oud. De diversiteit in zorgvormen is enorm en dat maakt iedere zorgboerderij uniek. Uiteenlopende doelgroepen kunnen hier terecht voor dagbesteding, begeleiding, behandeling en zelfs voor logeren en wonen. Wat onze ondernemers verbindt is de natuurlijke omgeving die bij cliënten zorgt voor rust én stimulans. Dat is de kracht van kleinschalige zorg in het groen.

Lees meer over het gemeten gezondheidseffect.

Zo voegen wij waarde toe

 • Zorg op maat, persoonlijke aandacht 
 • Rust en ruimte om jezelf te zijn
 • Meedoen & van betekenis zijn
 • Bewegen, gezond eten, buiten zijn
 • Eigen kracht cliënt en netwerk
 • Preventie van zware zorg

Nieuw SZZ-lid Jacqueline van Gestel

“Grote vraag naar dagbesteding voor mensen met Parkinson”

Al jaren liep Jacqueline rond met het idee om een zorgboerderij te beginnen voor mensen met Parkinson. En nu is het eindelijk zover. In haar banen als Parkinson-verpleegkundige deed ze 30 jaar ervaring op, inmiddels is ze een bekendheid op haar vakgebied. “Alles komt nu samen in de Willemshoeve. Ik ben een echt zorgmens, vind het geweldig om dit te kunnen doen. Heel fijn dat SZZ mij hierbij ondersteunt.” 

Lees verder

Effectiviteit van de zorg

 

De geboden zorg op de zorgboerderij heeft een positief effect op de fysieke en psychische gezondheid van de deelnemers. Dat blijkt uit diverse onderzoeken onder cliënten en hun naasten.

 

Wetenschappelijk onderzoek   

Agnes van den Berg (omgevingspsycholoog en hoogleraar Natuurbeleving in Groningen) doet veel onderzoek naar de gezondheidseffecten van kleinschalige zorg in de natuur. De effecten op diverse cliëntgroepen licht zij toe in deze presentatie.


Effectmeting SZZ

De Resultaatmeetgroep deed effectonderzoek onder cliënten van de aangesloten zorgboerderijen in 2021. Het onderzoek wijst uit dat deelname aan de zorgboerderij door cliënten ervaren wordt als een combinatie van concrete vaardigheden leren (dierverzorging/ voedselproductie-bereiding) en sociaal/persoonlijk groeien (sociale vaardigheden/empowerment). Bij een ruime meerderheid van de respondenten wordt een toename gemeten in fitheid, psychisch welbevinden, sociale contacten én leren. Het onderzoek maakt deel uit van Vanzelfsprekend, de cliënttevredenheidsmonitor waaraan ook SZZ-leden deelnemen.

Fysiek effect - Ik ben fitter

Psychisch effect - Ik heb rust in mijn hoofd

Sociaal effect - Ik heb meer vrienden

Leereffect - Ik kan nu meer

Alex (26), deelnemer dagbesteding De Bremberg:

“Vroeger durfde ik geen gesprek te beginnen, nu vind ik het zelfs fijn om te praten”

Deelnemer Alex gaat binnenkort De Bremberg verlaten. Toen hij 2,5 jaar geleden binnenkwam, had hij een moeilijke tijd achter de rug. Zorgboerin Floor van Limbeek: “Alex mag trots zijn op de stappen die hij hier heeft gezet. Een groot verschil met toen hij binnenkwam: ineengedoken schouders, niemand durven aankijken. Nu zie je een open, enthousiaste en zelfverzekerde jongeman.” Alex: “Vroeger durfde ik nooit een gesprek te beginnen, nu vind ik het juist fijn om te praten. Dat ik aan dit interview meedoe, vind ik nog wel een beetje spannend, maar het is ook een overwinning voor mij.” Aan zijn begeleider Bert heeft hij afgelopen jaren veel steun gehad. 

“Bert heeft zo’n positieve vibe! Als ik me slecht voelde, fleurde hij me altijd op. En hij zingt ook de hele tijd. Van die nummers die je niet meer uit je hoofd krijgt, haha.” Alex vertelt wat hij zoal op de Bremberg heeft geleerd. “Ik ben van mezelf een beetje lui, maar ik heb hier veel conditie en uithoudingsvermogen gekregen. En ik ben handiger geworden: tuinieren, bestraten, klussen, schilderen, ik kan het nu allemaal.” Het gaat zo goed met Alex dat hij binnenkort mag doorstromen naar een beschutte werkplek bij leerwerkbedrijf WVS. “Daar hoop ik mijn groencertificaten te halen. En dan kan ik misschien later bij een hoveniersbedrijf gaan werken. Het is gewoon heerlijk om veel buiten te zijn.”

Alex (26), deelnemer dagbesteding De Bremberg:

“Vroeger durfde ik geen gesprek te beginnen, nu vind ik het zelfs fijn om te praten”

Deelnemer Alex gaat binnenkort De Bremberg verlaten. Toen hij 2,5 jaar geleden binnenkwam, had hij een moeilijke tijd achter de rug. Zorgboerin Floor van Limbeek: “Alex mag trots zijn op de stappen die hij hier heeft gezet. Een groot verschil met toen hij binnenkwam: ineengedoken schouders, niemand durven aankijken. Nu zie je een open, enthousiaste en zelfverzekerde jongeman.” Alex: “Vroeger durfde ik nooit een gesprek te beginnen, nu vind ik het juist fijn om te praten. Dat ik aan dit interview meedoe, vind ik nog wel een beetje spannend, maar het is ook een overwinning voor mij.” Aan zijn begeleider Bert heeft hij afgelopen jaren veel steun gehad. 

 

“Bert heeft zo’n positieve vibe! Als ik me slecht voelde, fleurde hij me altijd op. En hij zingt ook de hele tijd. Van die nummers die je niet meer uit je hoofd krijgt, haha.” Alex vertelt wat hij zoal op de Bremberg heeft geleerd. “Ik ben van mezelf een beetje lui, maar ik heb hier veel conditie en uithoudingsvermogen gekregen. En ik ben handiger geworden: tuinieren, bestraten, klussen, schilderen, ik kan het nu allemaal.” Het gaat zo goed met Alex dat hij binnenkort mag doorstromen naar een beschutte werkplek bij leerwerkbedrijf WVS. “Daar hoop ik mijn groencertificaten te halen. En dan kan ik misschien later bij een hoveniersbedrijf gaan werken. Het is gewoon heerlijk om veel buiten te zijn.”

Support voor leden

Onze zorgondernemers worden ondersteund door het zorgloket van SZZ en krijgen regelmatig bezoek van hun regiocoördinator. Ondernemers ontzorgen en de kwaliteit hoog houden, dat is het doel. SZZ-leden kunnen met uiteenlopende vragen bij SZZ terecht en mogen altijd rekenen op passende ondersteuning.

 

Dit doet SZZ voor leden:

 • Ondersteuning en monitoring kwaliteit van zorg
 • Ondersteuning bij zorgadministratie en ICT
 • Ondersteuning en monitoring financiële verantwoording
 • Ondersteuning bij innovaties en nieuwe wetgeving
 • Ondersteuning bij aanbestedingen gemeenten
 • Collectieve deskundigheidsbevordering (opleiding/training)
 • Collectieve medezeggenschap (cliënt en ondernemer)
 • Klachtenprocedure en vertrouwenspersoon
 • Belangenbehartiging, netwerken en communicatie

 

Ledentevredenheid

In het voorjaar van 2022 kwamen de resultaten van het ledentevredenheidsonderzoek binnen.

 

De gemiddelde waardering voor SZZ steeg van een 7,8 in 2020 naar een 7,9 in 2021.

 

zorgloket

8,1

regiocoördinatoren

7,9

voortgangsgesprekken

7,7

communicatie

7,9

nieuwsbrief

8,0

website

7,5

Nieuwe ondernemers in 2021

Zorgboerderij de Broekse Hoeve in Mariahout: Sanne Sijbrandij.

 

Zorghoeve de Elsten in Bladel: Annemiek van de Sande en Koen Duijs.

Zorgboerderij Samen Sterker Coaching in Kaatsheuvel: Sanne Crielaard.

Zorgboerderij de Haartse Hoeve in Beugen is overgenomen door Noor en Sijmen Godijk-van Merkestein.

Zorgboerderij Bouwlust in Nieuwerkerk is overgenomen door Wim Karel en Elvira Willemstein

Zorgboerderij de Broekse Hoeve in Mariahout: Sanne Sijbrandij.

 

Zorghoeve de Elsten in Bladel: Annemiek van de Sande en Koen Duijs.

Zorgboerderij Samen Sterker Coaching in Kaatsheuvel: Sanne Crielaard.

Zorgboerderij de Haartse Hoeve in Beugen is overgenomen door Noor en Sijmen Godijk-van Merkestein.

 

Zorgboerderij Bouwlust in Nieuwerkerk is overgenomen door Wim Karel en Elvira Willemstein

Ontwikkelingen in 2021

Support door SZZ

Naast de reguliere voortgangsgesprekken en begeleiding, hebben we de leden in 2021 ondersteund bij diverse ontwikkelingen. Voor het eerst in de SZZ-geschiedenis kregen we te maken met 2 SZZ-zorgboerderijen die werden overgenomen door mensen buiten de eigen familie/gezin. Dit overnameproces hebben we zorgvuldig begeleid, waardoor de opvolging goed is verlopen. Ook hebben we veel geïnvesteerd in deelname aan de gemeentelijke aanbestedingen, met positieve resultaten. Om de rechtmatigheid van zorg te monitoren, hebben we een interne controle-dashboard geïmplementeerd. Tot slot zijn door SZZ – samen met een afvaardiging van zorgondernemers – een tweetal visiedocumenten opgesteld:

 1. SZZ-visie op individuele begeleiding aan jeugdigen.
 2. SZZ-leidraad bij het gebruik van dieren in de hulpverlening.

Coronamaatregelen

Aan SZZ en de zorgondernemingen is de coronacrisis niet ongemerkt voorbij gegaan. Vanaf het begin hebben we veel aandacht besteed aan goede communicatie, onder meer via bijeenkomsten en nieuwsbrieven, om onze zorgondernemers steeds tijdig te informeren over de actuele coronamaatregelen en de consequenties hiervan. Waar onze leden in 2020 nog te maken hadden met sluiting van locaties en soms wegblijven van cliënten, was dit in 2021 veel minder het geval. Wel hadden zij in 2021 vaker te maken met ziek personeel en knelpunten rond logistiek/vervoer. Er werd in de herfst- en wintermaanden een flink beroep gedaan op de flexibiliteit van medewerkers om de cliëntenzorg te laten doorgaan. Petje af hoe iedereen daar ontzettend zijn best voor heeft gedaan. Onze zorgondernemers zijn echt toppers in creëren van mogelijkheden! 

In 2021 heeft SZZ diverse instrumenten (door)ontwikkeld en verbeterd

 • Format voortgangsgesprekken in CRM aangepast en uitgebreid
 • Communicatieagenda opgesteld met nieuwsitems
 • Faseschema Wonen en Toetsingskader 16 puntenplan opgesteld
 • Hoofd- en onderaannemersovereenkomsten aangepast en uitgebreid
 • Publicatie scholingsjaaragenda, met keuze voor uitsluitend basisopleidingen
 • VOG-beslisboom ontwikkeld en aangevuld met eisen vanuit de regio
 • Toelichting WTZA, met antwoorden op de meestgestelde vragen
 • Registratie van signalen/meldingen verbeterd in AFAS
 • 0
 • 1
 • 2

4 bouw­stenen van kwaliteit

4 bouw­stenen

Onze zorgondernemers verbeteren hun kwaliteit aan de hand van het kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Daarin staan 4 bouwstenen centraal:

 1. Zorgproces rond de individuele cliënt
 2. Onderzoek naar cliëntervaringen
 3. Zelfreflectie in teams
 4. Kwaliteitsrapport en visitatie

Verplicht kwaliteitskeurmerk
Binnen een half jaar na toetreding tot SZZ moet de zorgondernemer in het bezit zijn van een kwaliteitskeurmerk. Zij kunnen kiezen uit ISO, HKZ of het kwaliteitskeurmerk van de Federatie Landbouw en Zorg.

 

 

SZZ-lid Floor van Limbeek

“Op de Bremberg doet en denkt iedereen mee”

Het is één en al bedrijvigheid op zorgboerderij De Bremberg. Op 3,5 ha grond worden planten gekweekt, dieren gehouden, er is een voedselbos en een houtwerkplaats. Wekelijks komen er zo’n 50 deelnemers naar de dagbesteding, de meeste wonen in de directe omgeving. De persoonlijke betrokkenheid bij elkaar en de gemoedelijke sfeer, dat is waar de Bremberg trots op is. Mede-eigenaar Floor: “We zijn hier gelijkwaardig, iedereen doet en denkt mee.”

Lees verder

BOUWSTEEN 1
Zorg­proces indivi­duele cliënt

Zorgplan

Iedere cliënt heeft een zorgplan waarin zijn of haar persoonlijke doelen worden geformuleerd, samen met zijn naasten en de verwijzer. Doelen zijn bijvoorbeeld gericht op fysiek en mentaal welbevinden, persoonlijke ontwikkeling, zelfbepaling, betekenisvolle relaties of deelname aan de samenleving. Bij elke cliënt worden de beperkingen, mogelijkheden, wensen en (veiligheids)risico’s in kaart gebracht en daar wordt de zorg op afgestemd.

Zelfregie

De cliënt (en/of mantelzorger) kan via Caren Zorgt – het clientportaal van ONS – zijn eigen zorgdossier inzien en volgen. Zelfregie en eigen keuzes kunnen maken vinden we belangrijk. In dialoog met de cliënt en betrokkenen wordt het zorgplan 1 tot 2 keer per jaar geëvalueerd, wat kan leiden tot aanpassingen, zoals het op- en afschalen van de zorg. Door de korte lijnen en beslissingsbevoegdheid kunnen wensen van cliënten, voor zover passend in het zorgplan, meestal snel worden ingewilligd. Cliëntevaluaties en MDO’s (multidisciplinaire overleggen) vonden in coronatijd vaak online plaats, tegenwoordig ook weer fysiek. Corona heeft opgeleverd dat er nu meer overlegvormen mogelijk zijn.

Ont­wikkeling­en in 2021

Alle zorgondernemers zijn in 2021 verplicht getraind op registratie van de administratieve controlepunten ten aanzien van rechtmatigheid. Als hulpmiddel daarbij is een Registratie-factsheet ontwikkeld. Verder hebben we de zorgondernemers uitleg gegeven over methodes voor vereenvoudigde rapportage (inspreken of noteren via de app) en communicatie met de familie ( via Caren Zorgt).

BOUWSTEEN 2
Onder­zoek naar cliënt­­ervaring­en

 

Cliënt­panel

Om cliëntervaringen op te halen, hebben we SZZ-breed een cliëntpanel ingericht. Cliënten en naasten krijgen jaarlijks een aantal digitale vragen voorgelegd. We streven naar gemiddeld 1 afgevaardigde per zorgboerderij. 

Effecten van corona

In 2021 ondervroegen we het cliëntpanel onder meer naar het effect van de coronamaatregelen. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de meeste cliënten in 2021 hun dagelijkse activiteiten op de zorgboerderij weer hebben opgepakt. Bij slechts een klein aantal cliënten was dat niet mogelijk. Vaak werd dan door de begeleiders contact onderhouden via beeldbellen. De respondenten waarderen de digitale oplossingen, zolang het persoonlijk is en de zorgvrager hierbij kan worden ondersteund, want niet iedereen is even digitaal vaardig.

Kunt u alle activiteiten die u eerder deed op de zorgboerderij, nu weer doen?

Cliënt­tevreden­heids­monitor

Vanzelfsprekend, de monitor voor cliënttevredenheid en effectiviteit, wordt al jaren gebruikt om de ervaringen van cliënten en naasten te meten. Tot voor kort gebruikten niet alle ondernemers deze vragenlijst. Enkele zorgboerderijen werden door de regio verplicht om met het systeem ‘Berg op’ te werken (voor jeugdzorg). Andere zorgboerderijen gebruikten de afgelopen jaren een eigen enquête.

Succes­volle pilot

In 2021 hebben we ons ingespannen om Vanzelfsprekend beter te laten aansluiten bij de wensen van cliënten en opdrachtgevers. De digitale toegang en het taalgebruik zijn vereenvoudigd en de vragen passen nu beter bij de outcome-indicatoren jeugd. In 2021 hebben we een pilot gedaan bij enkele zorgondernemingen met de vernieuwde versie van Vanzelfsprekend. De pilot leverde dusdanig positieve resultaten op, dat besloten is om Vanzelfsprekend in te voeren als standaard-monitor voor cliënttevredenheid en effectiviteit op alle zorgondernemingen. In 2021 hebben we diverse presentaties gehouden om de zorgondernemers wegwijs te maken in het werken met Vanzelfsprekend, ondersteund door 2 ervaringsdeskundige leden.

Be­geleiders op nr. 1

Als we kijken naar de cliënttevredenheid in 2021, dan zien we dat de begeleiding op de zorgboerderij zoals gewoonlijk erg hoog wordt gewaardeerd. Dat blijkt zowel uit de antwoorden van Vanzelfsprekend als van het cliëntenpanel. Cliënten waarderen het dat ze altijd dezelfde vertrouwde gezichten zien. Ze voelen zich veilig bij hun begeleiders en durven zich daardoor makkelijker te uiten. De begeleiders worden als aardig ervaren, komen hun afspraken na, zijn er als de deelnemer ze nodig heeft en luisteren goed.

Cliënt­tevreden­heid

Begeleiding

8,8

Activiteiten

8

Contacten

7,5

Nut van deelname

7,8

Eten en drinken

7,8

Eigen woonruimte

7,8

Mede­zeggen­schap

We vinden het belangrijk dat de inbreng van cliënten wordt gewaardeerd en serieus genomen. Cliëntmedezeggenschap is daarom een vast agendapunt in de voortgangsgesprekken die de regiocoördinatoren voeren met zorgondernemers. Alle zorgondernemers hebben op hun eigen locatie een vorm van medezeggenschap georganiseerd. Bijvoorbeeld door middel van individuele gesprekken of een inspraakavond. Een klein deel van de ondernemingen heeft een eigen cliëntenraad. Vrijwel alle respondenten van het cliëntpanel zeggen te weten hoe de medezeggenschap op hun zorgonderneming is georganiseerd. Zij geven aan ook de dagelijkse contact- en evaluatiemomenten met hun persoonlijk begeleider als inspraakmomenten te zien.

“Het is een kleine zorgboerderij, dus er zijn korte lijntjes. Elke dag is er tijd voor persoonlijke vragen of opmerkingen. Maandelijks hebben we samen met andere deelnemers een rond-de-tafelgesprek waar alles en iedereen aan bod komt met hun vragen, opmerkingen en wensen.”

 

Cliënt

Cliënt­vertegen-woordiging SZZ

Begin 2022 heeft SZZ een centrale Cliëntvertegenwoordiging ingericht. Daarvoor zijn 3 cliënten geworven (vanuit lvb-jeugdzorg-ouderenzorg). Zii worden in 2022 uitgenodigd om met SZZ in dialoog te gaan over beleidszaken die de belangen van alle SZZ-cliënten raken. Hun input wordt weer gedeeld met de zorgondernemingen.

BOUWSTEEN 3
Zelf­reflectie in teams

 

Zelfreflectie door de zorgteams is een belangrijk instrument om de kwaliteit van zorg op niveau te houden en te verbeteren. Het is de bedoeling dat de teams naast hun reguliere werkoverleg ook tot systematische reflectie komen, aan de hand van vastgestelde thema’s. Daarbij draait het steeds om de vraag: ‘Wat doen we al goed en wat kan nog beter?’ Teamreflectie is een vast agendapunt van ieder voortgangsgesprek met SZZ. De ontwikkelpunten die daaruit voortkomen, bespreekt de SZZ- regiocoördinator met de zorgondernemer. In 2021 was de Wet Zorg en Dwang regelmatig onderwerp van gesprek, wat door de ondernemers goed is opgepakt.

Ethische kwesties

SZZ stimuleert supervisie, intervisie en casuïstiekbesprekingen. Dat wordt de laatste jaren alleen maar belangrijker, omdat de zorgzwaarte- en complexiteit sterk is toegenomen. Dat vraagt niet alleen om andere werkmethodes en activiteiten, maar gaat ook gepaard met ethische vraagstukken, bijvoorbeeld rond de begeleiding bij een overlijden of de keuze van een cliënt voor euthanasie. Waar gewenst kan SZZ professionals aandragen die de ondernemer hierbij kunnen begeleiden.

BOUWSTEEN 4
Kwaliteits­rapport en visitatie

 

SZZ stelt jaarlijks een kwaliteitsrapport samen op basis van de 4 bouwstenen. Door middel van een externe visitatie wordt kritisch gereflecteerd op de inhoud van dit rapport. Eind 2019 vond de eerste visitatie plaats, begin 2022 de tweede door Titurel. Verbeterpunten worden door SZZ meegenomen bij  volgende rapportages. Een van de tips was om duidelijker te beschrijven hoe SZZ het toezicht op de kwaliteit van de zorgbedrijven organiseert. Dit verbeterpunt is reeds in dit jaarverslag terug te zien onder Toezicht op kwaliteit en bedrijfsvoering.

 

 

 • 0
 • 1
 • 2

Vakbekwame professionals

Onze zorgondernemingen beschikken over vakbekwaam personeel dat voldoet aan de gestelde opleidingseisen. Dit is geborgd in het kwaliteitskeurmerk van elke zorgonderneming. SZZ stimuleert en faciliteert de betrokken zorgverleners om hun benodigde kennis en vaardigheden up to date te houden.

 

Zorgvragen worden complexer

De afgelopen jaren zien we dat de zorgvraag van cliënten steeds complexer wordt. Dit vraagt om meer kennis en vaardigheden van zorgverleners. Ook de professionele standaarden, met name in de jeugdhulp, zijn verhoogd. Deze thema’s komen regelmatig aan bod in de voortgangsgesprekken tussen de SZZ- regiocoördinator en de zorgondernemer. Ook wordt daarin gesproken over het inzetten van het juiste personeel bij de juiste zorgvraag (norm Verantwoorde Werktoedeling).

Wet zorg en dwang

In 2021 heeft SZZ de zorgondernemers voorbereid op de invoering van de Wet zorg en dwang (Wzd). De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening. In 2021 hebben alle zorgondernemers bij SZZ aangegeven of zij onvrijwillige zorg (blijven) leveren. Hoewel het gaat om een klein aantal leden, is de wet ook relevant voor de andere zorgondernemers. Ook het niet leveren van onvrijwillige zorg kan leiden tot keuzes en dilemma’s die interessant zijn om in het team te bespreken.

Webinar

Samen met ’s Heerenloo heeft SZZ in oktober 2021 een Wzd-webinar georganiseerd voor alle aangesloten zorgondernemingen. Het webinar is achteraf beschikbaar gesteld aan de Federatie Landbouw en Zorg om te delen met hun landelijke achterban. SZZ heeft de zorgondernemers voorzien van de benodigde informatie, zoals een op maat te maken Wzd-beleidsplan en stappenplan. De nieuwe wet komt regelmatig ter sprake tijdens de voortgangsgesprekken met SZZ en tijdens intervisie in de zorgteams. SZZ stimuleert de zorgondernemers deel te nemen aan landelijke pilots rond de Wzd en wijst hen actief op nieuwe informatie die beschikbaar komt.

Meest populaire opleidingen

Top 4
1 SMART-training
2 Agressie en conflicthantering
3 Medicatie
4 Beroepscode Ethiek en Tuchtrecht (jeugdzorg)

Professionalisering leden

Om de zorgondernemingen en hun medewerkers te ondersteunen bij hun professionalisering, heeft SZZ een digitale leeromgeving ontwikkeld, die exclusief toegankelijk is voor leden. Hier kunnen zij inschrijven op een aantal basisscholingen die SZZ aanbiedt in samenwerking met opleidingsinstituten en trainers. Deze ‘preferred suppliers’zijn door ons op kwaliteit geselecteerd. Het betreft zowel fysieke als online en blended scholingen. De zorgonderneming kan onze prefered suppliers ook zelf inhuren op het bedrijf om het voltallige team te laten scholen.

Opleidingen van de toekomst

SZZ werkt met diverse andere coöperaties in het land samen aan het Project ‘De Kracht van Zorglandbouw’. Binnen dit project wordt specifiek gewerkt aan een landelijke opleidingsagenda. In 2021 zijn we ook intensiever gaan samenwerken met de landelijke Federatie Landbouw en Zorg rond opleiding en training.

“Ik heb de SMART-training gevolgd samen met een van mijn medewerkers, een hele zinvolle training. Het heeft ons veel verduidelijking gegeven in het beter opstellen van de zorgplannen. Hierdoor wordt het rapporteren ook een stuk makkelijker, dus twee vliegen in één klap. Aan de hand van praktijkvoorbeelden gingen we meteen oefenen en ook het was fijn dat je meteen vragen kon stellen. Zo zijn wij heel wat wijzer naar huis gegaan. We zijn vol enthousiasme onze zorgplannen nog eens gaan bekijken en hebben die bijgesteld waar dat nodig was.”

Moniek van Kuijk, zorgboerderij De Kuijkhoeve te Valkenswaard

“Ik heb de SMART-training gevolgd samen met een van mijn medewerkers, een hele zinvolle training. Het heeft ons veel verduidelijking gegeven in het beter opstellen van de zorgplannen. Hierdoor wordt het rapporteren ook een stuk makkelijker, dus twee vliegen in één klap. Aan de hand van praktijkvoorbeelden gingen we meteen oefenen en ook het was fijn dat je meteen vragen kon stellen. Zo zijn wij heel wat wijzer naar huis gegaan. We zijn vol enthousiasme onze zorgplannen nog eens gaan bekijken en hebben die bijgesteld waar dat nodig was.”

Moniek van Kuijk, zorgboerderij De Kuijkhoeve te Valkenswaard

Onze zorgondernemingen hebben in 2021 weer ruimschoots voldaan aan de 5% norm voor social return (SROI)

Toezicht op kwaliteit en bedrijfsvoering

SZZ houdt toezicht op de bedrijfsvoering en kwaliteitszorg binnen de zorgondernemingen.
Daarmee willen we zekerheden bieden aan de cliënt, de zorgondernemer én de opdrachtgever.    

Kwaliteitskeurmerk

Alle SZZ-leden beschikken over een kwaliteitskeurmerk, te herkennen aan een schildje op de gevel. De zorgondernemers zijn vrij om te kiezen tussen HKZ, ISO Zorg en Welzijn of het FLZ Kwaliteitskeurmerk. Het keurmerk is een hulpmiddel om te controleren of voldaan wordt aan alle wet- en regelgeving. Dit wordt doorlopend getoetst door middel van externe audits op de zorgboerderijen. Het aantal verbeterpunten dat naar voren kwam uit de audits was minimaal. Alle leden hebben hun keurmerk weten te behouden en daar mogen zij met recht trots op zijn.
SZZ is zelf ISO 9001 gecertificeerd. In 2021 vond bij ons een opvolgingsaudit plaats. De auditor heeft geen enkele tekortkoming geconstateerd en ons ISO-keurmerk is tot oktober 2023 verlengd.

Rechtmatigheid en doelmatigheid

Het is belangrijk dat de zorg op de zorgbedrijven rechtmatig en doelmatig wordt geleverd. Dit bewaakt SZZ samen met de aangesloten zorgondernemers. De SZZ-regiocoördinatoren leggen daarom frequente bezoeken af op de bedrijven. Daarin wordt met de zorgondernemer gesproken over een diversiteit aan onderwerpen, zoals de uitvoering van zorg, kwaliteitseisen, bedrijfsvoering en communicatie. Daarnaast voert SZZ dossiercontroles uit met behulp van een digitale data-analyse in ONS, het zorgadministatiesysteem dat alle leden gebruiken.

Mark Nederhof, bestuursadviseur SZZ

“Deze tijd vraagt om een sterkere positionering van de Raad van Advies”

“De rol van de Raad van Advies is aan het veranderen,” vertelt Mark Nederhof. “ Voorheen had de Raad vooral een klankbordfunctie. Anno 2022 is het belangrijk om hun positie binnen SZZ steviger neer te zetten. Het doel is dat zij proactiever worden en de wederzijdse belangen van SZZ en de zorgondernemers nog beter op elkaar gaan afstemmen.”

Verder lezen

Interne auditing verbeterd

Twee opdrachtgevers – de zorgregio’s West-Brabant Oost en Hart van Brabant – voerden in 2021 registratiecontroles uit bij alle jeugdhulpaanbieders, waaronder SZZ. Dit heeft bij SZZ geleid tot een verdere doorontwikkeling van het AOIC-proces. In 2021 hebben we een interne controle-dashboard geïmplementeerd en een ‘AO-IC specialist’ aangenomen om dit proces vlekkeloos te ondersteunen. Zo bereiden we onze ondernemers zo goed mogelijk voor op geplande controles van opdrachtgevers.

Verantwoording van zorggelden

Gemeenten vragen steeds vaker om een zeer gedetailleerde verantwoording van zorggelden en effectiviteit van zorg. Zo zal transparantie en inzage in de jaarstukken van zorgondernemingen een vanzelfsprekendheid worden. Diverse aankomende wetten, zoals de WTZA, ondersteunen dit. Het is een thema waar niet alleen SZZ, maar de hele kleinschalige zorgsector in Nederland op moet anticiperen.

Incidenten

De afgelopen jaren hebben we het melden van incidenten flink gestimuleerd. Alle ondernemers zijn geïnstrueerd om gebruik te maken van het MIC-formulier in het zorgadministratiesysteem ONS. Dit heeft geleid tot meer dan een verdubbeling van het aantal meldingen. In 2021 waren er 1220 meldingen, ten opzicht van 509 MIC-meldingen in 2020. We constateren dat er een hoge meldingsbereidheid is en dat de meldingen goed worden opgevolgd.

Klachten en geschillen

SZZ heeft een klachtenprocedure zowel voor cliënten als ondernemers. In 2021 is 1 formele klacht ingediend door een cliënt. De klacht ging over een verschil in duiding van een intakegesprek en een kennismakingsgesprek. Deze klacht werd door de klachtencommissie gegrond verklaard. De verbetermaatregelen zijn goed opgepakt door de betreffende zorgondernemer.

klacht ingediend

1

klacht afgehandeld

1

Aan­bestedingen

SZZ heeft de afgelopen 2 jaar veel ervaring opgedaan met deelname aan gemeentelijke aanbestedingen in heel Zuid-Nederland, zowel voor de Wmo als de Jeugdwet. Daarbij hebben we onze zorgondernemers professioneel ondersteund, met tot nu toe prima resultaten.

Update:

 • 22 aanbestedingen in 2021
 • waarvan 15 afgerond
 • 14 contracten aan SZZ gegund
 • 7 aanbestedingen lopen nog

Eva Walraven, coördinator aanbestedingen en strategisch adviseur SZZ:

“Meer eenduidigheid in contractering gewenst”


Veel gemeenten sluiten momenteel nieuwe zorgcontracten af voor het sociaal domein. Deze aanbestedingen zijn tot nu toe succesvol verlopen voor SZZ. “We doen het goed en onze kwaliteit van zorg wordt gezien. Veel opdrachten worden ons gegund,” zegt Eva Walraven, coördinator aanbestedingen bij SZZ. Toch maakt ze zich zorgen over de manier waarop tegenwoordig zorg wordt ingekocht. “De bureaucratie rond de Jeugdzorg- en Wmo-aanbestedingen is enorm. En elke aanbestedende dienst vindt zijn eigen wiel uit. Dat is op den duur niet houdbaar.”

Lees verder

Financiën

SZZ is een financieel solide organisatie zonder winstoogmerk. Ons doel is om maatschappelijk geld optimaal in te zetten voor de zorg. Dat doen we door kleinschalige zorgondernemers op vele fronten te ontzorgen. Onze leden betalen voor het totale pakket aan SZZ-dienstverlening gemiddeld een afdracht van 7,6% van de omzet. De solvabiliteit en liquiditeit van SZZ zijn goed op orde. SZZ int vergoedingen voor de geleverde zorg en betaalt de aangesloten zorgondernemingen structureel binnen 30 dagen uit.

SZZ is een financieel solide organisatie zonder winstoogmerk. Ons doel is om maatschappelijk geld optimaal in te zetten voor de zorg. Dat doen we door kleinschalige zorgondernemers op vele fronten te ontzorgen. Onze leden betalen voor het totale pakket aan SZZ-dienstverlening gemiddeld een afdracht van 7,6% van de omzet. De solvabiliteit en liquiditeit van SZZ zijn goed op orde. SZZ int vergoedingen voor de geleverde zorg en betaalt de aangesloten zorgondernemingen structureel binnen 30 dagen uit.

Financiën 2021

2021OpbrengstenDoorbetaaldAfdracht
Wlz-zorg CZ5.704.663 5.270.197 434.466
Wlz-zorg VGZ4.292.092 3.969.073 323.019
Jeugdwet10.224.636 9.441.283 783.353
Wmo10.543.137 9.737.011 806.126
Onderaaneming535.016 502.849 32.167
Nabetalingen  -25.531 -101.213 75.682
31.274.013 28.819.200 2.454.813
Lidmaatschappen en andere inkomsten236.891
Brutomarge SZZ2.691.704
Personeelskosten1.302.345
Bedrijfskosten903.148
Afschrijvingen80.912
Financiele baten en lasten20.769
Resultaat 2021384.530

 

 

SZZ als werkgever

SZZ behartigt niet alleen de belangen van zijn leden, maar is ook werkgever van 17 enthousiaste en betrokken medewerkers (14 Fte).  

Personele bezetting

Het SZZ-team werd in 2021 uitgebreid met 0,5 Fte als gevolg van de aanbestedingen en nieuwe wetgeving. Ook werd tijdelijk extern personeel ingehuurd om ziekteverzuim op te vangen en om extra ondersteuning te bieden aan ondernemers tijdens de coronapandemie.

Afscheid

In 2021 overleed onze geliefde collega Maja de Nijs, die bij SZZ werkzaam was als regio-ondersteuner Oost. Met pijn in ons hart namen we afscheid van haar. Fijn om zoveel warme reacties te krijgen van ondernemers, dat heeft ons zeker gesteund.

Professionalisering

Elk jaar is er aandacht voor deskundigheidsbevordering van het team. In 2021 zijn enkele webinars gevolgd en (team)coachingsactviteiten georganiseerd.  

Huisvesting

In 2021 hebben veel SZZ-medewerkers vanwege corona wederom thuis gewerkt. Inmiddels is het kantoor in Waalwijk weer beter bezet. Het pand is in 2019 nog ingrijpend verbouwd, zodat we er de komende jaren – ook bij een groeiend team – goed uit de voeten kunnen.

Erwin

“SZZ is voor mij een fijne werkgever omdat het iedere dag een uitdaging is om een grote diversiteit aan werkzaamheden te stroomlijnen en te borgen. Ik heb bewondering voor de prachtige zorglocaties met zeer gedreven ondernemers met een groot hart voor de zorg. De kracht van samenwerken, dat is SZZ.”

Sanne

“SZZ is voor mij een fijne werkgever omdat SZZ het beste voor heeft met zijn medewerkers. Er hangt een hele fijne, informele sfeer waardoor ik altijd met heel veel plezier naar het werk ga. Door de afwisseling in het werk blijft het uitdagend en blijf ik mezelf ontwikkelen.”

Marianne

“SZZ is voor mij een fijne werkgever omdat ik vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid in de uitvoering van mijn werk ervaar. SZZ is een soort familieonderneming waar iedereen hard wil werken voor elkaar en de aangesloten leden en waar je samen staat voor de zaak en daar plezier aan beleeft.”

Toekomst

De context waarbinnen we ons bewegen is de afgelopen 10 jaar behoorlijk veranderd. Landelijk is het aantal zorgvragen – zowel in volume als in complexiteit – toegenomen. Dat ging gepaard met tal van beleidswijzigingen en een toenemende druk op de zorg. Opdrachtgevers zoeken continu naar oplossingen om de zorg uitvoerbaar en betaalbaar te houden.

Strategie

Ondanks deze turbulentie is de waarde van ‘kleinschalige zorg in het groen’ fier overeind gebleven. Om goed voorbereid te zijn op de toekomst, heeft SZZ eind 2021 een uitgebreide SWOT-analyse gedaan. De Raad van Advies, de Raad van Toezicht en het gehele team van SZZ waren hierbij betrokken. In 2022 zijn we aan de slag gegaan om de strategische speerpunten voor de komende 5 jaar te formuleren en uit te werken in een meerjarenbeleidsplan. Zo anticiperen we op maatschappelijke ontwikkelingen, inclusief de kansen die zich voordoen.

 


SZZ-ondernemers hebben een duurzame mindset: ze kiezen voor zonnepanelen en stappen steeds vaker over op elektrisch vervoer van cliënten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze strategische speerpunten

 

 

 

Leden blijven ontzorgen
Kwaliteit hoog houden
Groei Wlz-zorgaanbod
Behoud Wmo- & Jeugdcontracten
Samenwerking verbreden
Innovatie &
onderzoek

Positieve beeldvorming

 

Onze strategische speerpunten

Leden blijven ontzorgen
Kwaliteit hoog houden
Groei Wlz-zorgaanbod
Behoud Wmo- & Jeugdcontracten
Samenwerking verbreden
Innovatie &
onderzoek

Positieve beeldvorming

 

Alfred Veltman en Rob Eggenhuizen, Raad van Toezicht SZZ:

“Ondernemers ontzorgen en innoveren blijft belangrijk”

“Onze Raad van Toezicht-vergaderingen vinden vaak plaats op een van de zorgboerderijen. Het is altijd mooi om te zien hoe gemotiveerd en hard er binnen deze ondernemingen wordt gewerkt”, vertellen Alfred Veltman en Rob Eggenhuizen van de Raad van Toezicht. “We zijn trots op onze leden. Boeren zijn van huis uit echte ondernemers, ze denken in oplossingen en mogelijkheden. Zetten graag een stapje extra om het hun cliënten naar de zin te maken. Dat geeft veel vertrouwen in de toekomst.”

Verbondenheid

Het zorglandschap is continu in beweging, maar kleinschalige zorg heeft volgens de Raad van Toezicht nog niets aan kracht ingeboet. “Zorg mogen ontvangen in een groene omgeving dichtbij huis, met veel persoonlijke aandacht, dat gun je toch iedereen? Wij hebben SZZ de afgelopen jaren zien uitgroeien van een enthousiaste pionier naar een zeer professionele onderneming. Het is knap hoe SZZ erin is geslaagd om de zorgondernemers op één lijn te brengen, terwijl er zoveel diversiteit is in doelgroepen en zorgvormen. SZZ en de zorgondernemers zijn na 10 jaar nog steeds onlosmakelijk met elkaar verbonden.”

“Kleinschalige zorg heeft nog niets aan kracht ingeboet”

Investeringen

De afgelopen 10 jaar heeft SZZ veel geïnvesteerd in beleid en instrumenten om de leden op allerlei fronten te ontzorgen. Daar staat tegenover dat een zorgonderneming niet zomaar lid kan worden. “De lat ligt hoog, want SZZ wil opdrachtgevers de zekerheid bieden dat de kwaliteit goed is en de zorggelden goed worden besteed. Dat weerhoudt zorgondernemers er niet van om zich bij SZZ aan te sluiten. Integendeel. Het aantal leden is in 10 jaar gestegen naar ruim 100 en er komen nog steeds leden bij. We merken dat de ondersteuning van SZZ hoog wordt gewaardeerd.”

Innovatie

De Raad van Toezicht volgt alle ontwikkelingen op de voet. Behalve met de bestuurder, wordt ook met de Raad van Advies vergaderd om voeling te houden met de wensen van zorgondernemers. “Als het gaat om de toekomst van SZZ, moet het ontzorgen van de ondernemers prioriteit nr 1 blijven. Ook investeren in innovatie is belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van nieuw zorgaanbod en het slim benutten van de mogelijkheden van digitalisering. Daarvoor reiken we jaarlijks de innovatieprijs uit aan een SZZ-lid. We zien dat SZZ en de zorgondernemers goed in staat zijn in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in de zorg. Samen brengen we elkaar verder.”

 

Rob Eggenhuizen

Alfred Veltman

Samenstelling Raad van Toezicht

Alfred Veltman
voorzitter

Rob Eggenhuizen
vice-voorzitter

 

Lummie Kamphuis
lid

test2

Kim Albert
lid

Lieneke van Veelen
lid